Formulář odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: Akvaria.cz s.r.o.

IČ: 04488890

Adresa provozovny: Výrobní 5/3, 102 00 Praha-Štěrboholy

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne …..........……. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě shop.akvaria.cz objednal zboží ……......................................….., číslo objednávky …………, v hodnotě ….........….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ….......……..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………........... Kč na můj bankovní účet číslo …….................……. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V …….......…. dne …......…….

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)