Formulář odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: Ing. Tomáš Macháček

IČ: 75891859

Adresa provozovny: Kodaňská 1509/73, Praha 10, 101 00

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ……………….jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě obchod@akvaria.cz objednal zboží……………………………………….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..…..Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……….Kč na můj bankovní účet číslo ………………………………….nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ……………….dne ……….

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

Doklad o koupi

(případně vypište další)

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Pro více informací klikněte zde.